Reumatoid artrit (ledgångsreumatism)

Reumatoid artrit är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar. I Sverige är cirka 75 000 svenskar drabbade och cirka 2 000 personer insjuknar varje år. Reumatoid artrit kan drabba personer i alla åldrar men vanligast är att sjukdomen debuterar efter 50-årsåldern. Fler män än kvinnor drabbas. Symtomen vid reumatoid artrit är ömmande svullnad och stelhet i kroppens leder, initialt oftast främst i händer och fötter. Man vet i dag inte vad som orsakar reumatoid artrit, men det finns ett ärftligt samband. Rökning är dock en stark riskfaktor för att utveckla reumatoid artrit. Det är en allvarlig sjukdom, men tack vare dagens läkemedel har andelen patienter med reumatoid artrit som blir svårt handikappade eller tvingas genomgå kirurgiska ingrepp minskat radikalt.Copyright © 2019 MSD Sverige AB