Psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en kombination av hudsjukdomen psoriasis och inflammation i kroppens leder. Psoriasisartrit är en så kallad autoimmun sjukdom vilket innebär att det egna immunförsvaret angriper kroppen och orsakar inflammation. Mellan 10 och 30 procent av alla med psoriasis får även problem med inflammerade leder. Någon botande behandling finns i dag inte för psoriasisartrit men med läkemedel kan symtomen kraftigt minskas, såväl hud- som ledbesvär.

 

03-17-MULT-1032343-0000


Copyright © 2019 MSD Sverige AB