Psoriasis

Psoriasis är en ärftlig och kronisk sjukdom. Det är en av våra vanligaste folksjukdomar och förekommer hos ungefär 3 procent av hela Sveriges befolkning. I dag är 250 000 - 300 000 personer drabbade av psoriasis. Psoriasis är främst en hudsjukdom men i dag står det klart att det också är en allvarlig systemsjukdom, som kan drabba flera organ i kroppen. Nya forskningsrön visar till exempel att det kan finnas kopplingar mellan psoriasis och mag- tarmbesvär, ögonsjukdomar samt hjärt- kärlsjukdomar. I många fall får personer med psoriasis även problem med inflammerade leder och sjukdomen kallas då psoriasisartrit. Det finns flera varianter av psoriasis, skillnaden är främst hur och var hudförändringar uppstår. Den vanligaste formen kallas plackpsoriasis, cirka 80 procent av personer med psoriasis har denna typ med väl avgränsade, kraftigt fjällande hudförändringar. De senaste årens forskning har inneburit att det numera finns behandlingsmöjligheter att få kontroll på sjukdomen.Copyright © 2019 MSD Sverige AB