Ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet drabbar mellan vart sjunde till vart tionde par. Av dessa får de flesta barn så småningom, antingen spontant eller med medicinsk hjälp. Orsaken till barnlösheten kan finnas hos mannen, kvinnan eller båda. Ibland hittar man ingen förklaring.

Vilken behandling som väljs bestäms utifrån orsaken till barnlösheten. IVF-behandling (in vitro-fertilisering/provrörsbefruktning) kan användas vid de flesta fall av ofrivillig barnlöshet. Vid en IVF-behandling stimuleras äggstockarna med hjälp av follikelstimulerande hormon, FSH, så att flera äggblåsor växer till. När äggen är mogna plockas de ut från äggstockarna för att befruktas i en odlingsskål. Efter några dagars odling sätts sedan ett embryo tillbaka in i kvinnans livmoder. Samtidigt som äggstockarna stimuleras med FSH måste man hindra att kroppen utlöser en oplanerad ägglossning, detta görs genom att hämma kroppens eget ägglossningshormon LH. Detta kan göras på två olika sätt, antingen med ett kort eller med ett långt protokoll.

Med det korta protokollet tar hela behandlingen cirka två veckor. Injektioner med FSH startar direkt i samband med mens och efter några dagar tar man också en ägglossningshämmande injektion dagligen.

Med det långa protokollet tar hela behandlingen fyra till fem veckor. Först blockeras kvinnans egna hormoner med hjälp av läkemedel som kan ges som nässpray eller injektioner. Efter ungefär två till tre veckor påbörjas också injektioner med FSH.

Båda metoderna ger lika bra resultat. Vilken metod som används avgörs av läkare.

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården finns mer information om våra produkter inom kvinnohälsa i vår portal: www.msdinsight.seCopyright © 2019 MSD Sverige AB