Inflammatoriska tarmsjukdomar

De inflammatoriska tarmsjukdomarna är så kallade autoimmuna sjukdomar vilket innebär att kroppens immunförsvar angriper den egna vävnaden. Med inflammatorisk tarmsjukdom avses vanligen ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Ulcerös kolit är begränsad till tjocktarmen, medan Crohns sjukdom kan finnas i hela mag-tarmkanalen. Ulcerös kolit är något vanligare än Crohns sjukdom. Omkring 30 000 personer i Sverige har ulcerös kolit. Vanligaste åldern vid insjuknande är mellan 15 och 35 år.

I Sverige lever cirka 25 000 människor med Crohns sjukdom, ungefär lika många män som kvinnor . Varje år insjuknar omkring 800 i Crohns sjukdom. Symtomen på inflammatorisk tarmsjukdom är återkommande blodiga eller slemblandade diarréer med magsmärtor. Sjukdomarna är kroniska och går i skov, vilket betyder att symtomen bryter ut periodvis med andra perioder som i stort sett kan vara symtomfria.

Tack vare de ständiga framstegen inom vetenskaplig forskning är det nu mycket lättare att få såväl ulcerös kolit som Crohns sjukdom under kontroll. Det finns till och med behandlingar som kan läka de skador i tarmen som sjukdomen har orsakat.

Läs mer på www.netdoktor.se/MSD_IBDCopyright © 2019 MSD Sverige AB