Illamående vid behandling av cancer

I dag botas ungefär hälften av alla som drabbas av cancer. Även de som inte blir botade kan i många fall leva längre med sjukdomen. Samtidigt finns fortfarande många cancerformer där vården är maktlös, utan verktyg att vare sig bota eller bromsa sjukdomen. Målsättningar med behandlingen kan vara att patienter med cancer ska leva längre och att de ska må bättre under behandlingen. Att "ont ska med ont fördrivas" stämmer inte.

Behandling av cancer med cytostatika (cellgift) kan ha många olika biverkningar, bland annat illamående och kräkningar. I dag finns det förebyggande behandling som kan göra att man kan slippa må illa och kräkas under behandlingen med cytostatika.

Det kan göra stor skillnad att i förväg veta vad man kan förvänta sig under och efter behandlingen. Man kan göra en hel del själv för att minska risken för illamående och kräkning i samband med behandlingen. Ställ även frågor till din läkare eller någon annan i behandlingsteamet. Ju bättre förberedd man är, desto större chans att få kontroll över situationen.

www.cytostatikainfo.se finns fakta och tips om behandling med cytostatika och hur man kan minska risken för illamående och kräkning.Copyright © 2019 MSD Sverige AB