Hepatit

Ett av våra prioriterade områden är hepatit. Hepatit är en inflammation i levern. Det finns flera orsaker till att hepatit kan uppstå. Olika gifter (som till exempel alkohol) eller det egna immunförsvaret kan ge hepatit. En annan orsak är en särskild sorts virus som angriper levern.

Vi arbetar främst inom infektion med hepatit C-virus. I Sverige är cirka 40 000 personer smittade av hepatit C.

Man använder idag som behandling sk Direktverkande Antiviraler, ibland i kombination med ett annat läkemedel som verkar virushämmande. Med dagens behandling finns goda möjligheter att bota hepatit C.

Syftet med att behandla hepatit C är att förebygga leverskador som i många fall annars blir livslånga. Det är också lättare att behandla sjukdomen innan levern blivit alltför skadad.Copyright © 2019 MSD Sverige AB