Diabetes

MSD har läkemedel mot typ 2-diabetes. Diabetes är en av våra stora folksjukdomar, och många lever med diabetes utan att veta om det.
Genom att lära dig mer om diabetes kan du minska risken för att drabbas eller minska risken för komplikationer om du redan har sjukdomen.

Diabetes och fastaCopyright © 2019 MSD Sverige AB