Blodfettsrubbningar

Blodfettsrubbningar eller högt kolesterol är i sig inte en sjukdom, men kan leda till hjärtkärlsjukdomar om de inte åtgärdas på rätt sätt. Det är när nivåerna blir för höga (hyperlipidemi) eller blodfetterna får fel sammansättning som de blir en fara för hälsan. Höga blodfetter ökar risken för det vi kallar åderförkalkning (ateroskleros) som innebär att kärlen blir trängre och styvare med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Målvärden vid förhöjda kolesterolvärden
När kolesterolhalten mäts i ett blodprov, undersöker man olika halter av blodfetter. De viktigaste är LDL, HDL och Triglycerider (TG). Riktlinjer för kolesterolnivåer i blodet är enligt Läkemedelsverket:
Önskvärd nivå och mål för behandling:
Total kolesterol < 5,0 mmol/l, vid hög risk <4,5 mmol/l
LDL-kolesterol < 3,0 mmol/l, vid mycket hög risk <2,5 mmol/l

Vad är hög risk?
Individer med hjärt-kärlsjukdom, typ II diabetes, samt personer med påtaglig ärftlighet.

Kolesterolnivåer efter hjärtinfarkt.
34 procent har inte nått målvärdena för LDL-kolesterol ett år efter sin hjärtinfarkt. [1] Det är extra viktigt efter en hjärtinfarkt att ha koll på kolesterolnivåerna, (blodfetter eller lipidnivåer) så de hålls så låga som möjligt. Efter en hjärtinfarkt så har man nytta av att ytterligare sänka sin kolesterolnivå som för en frisk person skulle betraktas som normala till ännu lägre nivåer för att förhindra en ny infarkt. Läkemedel som sänker kolesterolet skrivs ofta ut efter en hjärtinfarkt för att de tillsammans med kostförändringar och motion ska hjälpa till att minska risken för en ny infarkt.
Det finns olika sorters läkemedel att prova för att nå de rekommenderade målvärdena.

För ytterligare information:
www.hjartlungfonden.se

[1] Hjärtrapporten 2011, Hjärt-LungfondenCopyright © 2019 MSD Sverige AB