Astma

Symtom som man förknippar med astma är ofta hosta, svårt att andas och att det bildas slem i luftvägarna. Det är framförallt svårt att andas ut och att ta djupa andetag. Andra symtom kan vara att det blir svårt att andas när du sportar, andas in kall luft eller kommer i kontakt med något du är allergisk mot. Hostan brukar vara värst på natten eller tidigt på morgonen och när du anstränger dig. Om du känner av de här symtomen så ska du ta kontakt med din läkare eller vårdcentral så att du får en behandling som passar dig.

Även du som redan har en astmadiagnos och behandling ska vara uppmärksam på symtom. Om du i så fall begränsas i dina vardagsaktiviteter eller behöver ta akutmedicin ofta kan du behöva bättre underhållsbehandling, ta kontakt med din läkare.Copyright © 2019 MSD Sverige AB