Våra behandlingsområden

Vår vision är att göra skillnad för människor världen över genom våra innovativa läkemedel, vacciner och djurläkemdel. Vi har produkter inom flertalet behandlingsområden som exempelvis Onkologi, Infektionssjukdomar, Diabetes och Immunologi. 

Vi har även produkter inom bland annat hjärt-kärlsjukdomar, fertilitet och antikonception, smärta, astma och allergi, reumatism och inflammatoriska tarmsjukdomar, cancer, hiv/aids och svampinfektioner.


Till vänster kan du se vilka behandlingsområden vi fokuserar särskilt på i Sverige. För flera av dessa områden har vi även utvecklat egna webbplatser som ger fördjupad och aktuell information för patienter, anhöriga, sjukvårdspersonal, press och andra intresserade. Där finns exempelvis filmer, nedladdningsbara broschyrer, självtester och Fråga Doktorn, där du kan få dina frågor besvarade av specialistläkare.Copyright © 2019 MSD Sverige AB