Våra värderingar


Våra värderingar ligger till grund för vårt uppdrag att förbättra människors liv. Vi sätter stort värde på etik och vetenskap  samtidigt som vi strävar efter att vara innovativa. För att lyckas behöver vi öka tillgängligheten för alla till våra produkter och tjänster med en arbetsstyrka som bygger på mångfald, integritet och samarbete. Läs mer i vår uppförandekod, Values and Standards.

Att förbättra människors liv

Vår affärsidé är att förlänga och förbättra människors liv. Vi arbetar även för en förbättrad djurhälsa. Allt vi gör syftar till att förbättra hälsa och liv och alla våra insatser ska bedömas utifrån det ansvar vi har för de som behöver och använder våra produkter och tjänster.

Etik och integritet

Vi värdesätter etik och integritet. Vi känner ansvar gentemot våra kunder, våra anställda och vår omvärld inom områden där vi är verksamma.Vi tar inga professionella eller etiska genvägar i vårt arbete. Våra samarbeten, på alla nivåer, ska bygga på transparens och avspegla de höga standarder vi arbetar efter.

Innovation 

Vår forskning styrs av viljan att hålla högsta vetenskapliga nivå i vårt uppdrag att förbättra människors och djurs hälsa. Vi strävar alltid efter att genom ständig innovation tillgodose kritiska behov hos patienter och kunder.

Tillgänglighet för alla

Vi försöker förbättra global hälsa och välbefinnande genom att förbättra tillgängligheten av våra mediciner och vacciner. Att utveckla nya terapier är bara det första steget mot att bekämpa sjukdomar och främja hälsa på global nivå. Vi strävar efter att alla som behöver våra mediciner och vacciner ska ha tillgång till dem.

Mångfald och lagspel

Vår utveckling bygger på integritet, kunskap, fantasi, yrkesskicklighet, mångfald, säkerhet och samarbetsförmåga bland våra anställda. Vi arbetar därför ständigt för att skapa en arbetsmiljö som främjar ömsesidig respekt, inkludering, uppmuntran och lagspel. Vi uppmuntrar engagemang och prestation och är lyhörda för våra medarbetares och deras familjers behov.Copyright © 2019 MSD Sverige AB