Flodblindhet

Flodblindhet orsakas av parasiter och ger ihållande, plågsam klåda, allvarliga hudförändringar och efter hand blindhet. Sjukdomen finns i 35 länder, främst i Afrika och Central- och Sydamerika. Omkring 18 miljoner människor uppskattas vara infekterade och fler än 120 miljoner befinner sig i riskzonen för att drabbas. Konsekvenserna av flodblindhet är inte enbart personligt lidande utan också svår fattigdom och sjukdomen har ödelagt hela byar och kommuner i drabbade områden.

Ett stort framsteg kom 1987 då MSD fick sitt läkemedel Mectizan godkänt för behandling av flodblindhet. Samma år beslutade Merck Sharp & Dohme/MSD att donera läkemedlet till alla i världen som har behov av medicinen och The Mectizan Donation Program (MDP) bildades. MDP är världens största pågående donationsprogram och fram till idag har över 1,8 miljarder mectizantabletter donerats till människor i 34 länder som skyddar mer än 69 miljoner människor mot flodblindhet varje år.

1998 utvidgades programmet till att även omfatta förebyggande behandling av lymfatisk filariasis, även kallad elefantiasis, som är ett stort problem i framförallt Afrika.Copyright MSD Sverige AB

Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer här.