Samhällsansvar

För MSD är det självklart att bidra till ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Det uttrycks i vårt motto "Helping the world be well".

Vårt ansvar som företag genomsyrar verksamheten i alla länder där vi är verksamma. Vi har valt att stödja organisationer som arbetar i linje med vår CSR-strategi, som bygger på förbättrad tillgång till hälsa, ökad kunskap, miljömässigt hållbar utveckling och gynnar till mångfald. I Sverige stöder vi för närvarande Göteborgs, Skåne och Stockholms stadsmissioner som verkar för att hjälpa utsatta och hemlösa människor. Bidragen till dessa organisationer har bestämts utifrån förslag från våra medarbetare.

MSD stöttar flyktingar
MSD har sedan 2015 ett samlat flyktingstödsprogram på Europeisk nivå. MSD Sverige genomför insamlingar löpande och MSD upplåter sina lokaler till ett särskilt projekt som syftar till att hjälpa läkare som flytt till Sverige att få sin svenska läkarlegitimation snabbare.

Volontärarbete med lön för anställda
Våra anställda uppmuntras att engagera sig genom volontärarbete, antingen enskilt eller i grupp. Under senare år har flera medarbetare bidragit med volontärarbete både i Stockholm och ute i landet.

Flera globala donationsprogram

Några exempel på globala donationsprogram som vi är engagerade i är flodblindhet, HIV/AIDS och mödradödlighet.

Mer information om vårt samhällsansvar finns vår vårt huvudkontors webbplats.Copyright © 2019 MSD Sverige AB