MSD i sociala medier

MSD Sverige har ett officiellt twitterkonto, som heter @MSDSverige och ett LinkedInkonto som heter MSD Sverige.

Såhär agerar vi i SoMe - gör det du med!

Vi kan inte kommentera våra läkemdel eller andra företags läkemedel, eftersom vi enligt regler för läkemedelsinformation inte får kommunicera om receptbelagda läkemedel till allmänheten. Sociala medier är inte heller kanaler för att rapportera eventuella biverkningar, eftersom vi inte kan diskutera receptbelagda läkemedel på kanaler som är öppna för allmänheten.

Läs mer

Frågor om våra läkemedel eller rapporterade om biverkningar, hänvisas till: medicinskinfo(at)merck.com

Frågor om våra läkemedel från journalister besvarar vi via direktmeddelanden på twitter eller via våra andra kontaktvägar som kan hittas härCopyright © 2019 MSD Sverige AB