Diagnos och behandling kan inte vänta – det är en fråga om liv och död

Diagnos och behandling kan inte vänta – det är en fråga om liv och död - Onkologi

CANCER DRABBAR ALLT FLER

 • Antalet människor i Sverige som drabbas av cancer
  har fördubblats sedan 1970-talet och fortsätter att öka.
 • Minst var tredje person som lever i Sverige i dag kommer att få ett cancerbesked under sin livstid.
 • Socioekonomiska skillnader spelar fortfarande en oacceptabel roll i svensk cancervård.

MEDICINSKA FRAMSTEG INGER HOPP

 • De senaste årens cancerforskning har varit banbrytande, inte minst framstegen inom immunterapier som verkar genom att förstärka kroppens eget immunförsvar mot cancer.
 • MSD leder forskningen inom immunonkologi med ett av de snabbast växande företagsfinansierade utvecklingsprogrammen.
 • Bara i Sverige har vi mer än 20 kliniska studier inom immunonkologi med nära 180 patienter.

PATIENTER MÅSTE FÅ TILLGÅNG TILL RÄTT LÄKEMEDEL I TID

Trots den nationella cancerstrategin väntar patienter alltför länge på diagnos och behandling. Dessutom förekommer det stora skillnader i väntetider och val av behandling mellan landstingen.

 • Sverige behöver fortsätta arbete med att standardisera vårdkedjorna i cancervården för att komma tillrätta med ojämlikheter mellan landsting och fördröjd tillgång till nya läkemedel.
 • De immunonkologiska läkemedlen ökar möjligheten till individanpassad och effektiviserad behandling – därför måste också vården anpassas till patientens individuella behov.
 • Myndigheter behöver snabbt ta hänsyn till nya kombinationer av läkemedel så att patienterna slipper vänta i onödan.
 • För att kunna förse patienter med immunterapier behöver vi ha en tidig budgetdialog med myndigheter. Vi behöver även långsiktiga kontrakt som erbjuder förutsägbarhet.
 • Valet av läkemedel ska baseras på evidens, patientens individuella förutsättningar och de av myndighet godkända indikationerna.
 • När läkemedlet kommer till användning behöver det följas upp långsiktigt med utfallsforskning som kan fastställa vilken typ av behandling som gör bäst nytta för patienten.
 • Alla människor ska ha rätt till individanpassad och evidensbaserad cancerbehandling oavsett socioekonomisk status och oavsett var de bor i Sverige.
CORP-1262232-0004 jun 2018


Copyright © 2019 MSD Sverige AB