MSD i Almedalen 2016

Personalized medicine – svaret på framtidens vårdutmaningar?
Tisdag kl 10:30-11:30  
DN:s seminarieområde på Visby strand, strandgatan 4

De senaste åren har hälso- och sjukvården, akademin och läkemedelsindustrin strävat efter att centrera vården kring patientens behov och man kommit en bit på vägen. Nu behöver utvecklingen fortsätta från patientcentrerad vård till individualiserad behandling. Det är inte bara vård på patientens villkor utan behandling som är skräddarsydd för individen förutsättningar. Om vi tillsammans kan bli bättre på att ställa diagnos och hitta behandlingar utifrån vad varje patient är mest benägen att svara på minskar kostnaderna i vården samtidigt som patienterna får bättre vård. Vad kan screening och biomarkörer göra för att upptäcka sjukdomar tidigare och välja rätt behandling? Vad krävs för att individualisera behandlingar?

 • Sofia Svantesson, grundare Oceans Observations 
Panel
 • Richard Bergström, generaldirektör Efpia
 • Johan Permert, forskare
 • Anette Åquist Falkenroth, CMIO på Sahlgrenska sjukhuset Beatrice Melin, chef för RCC Norr och styrelseledamot i SWElife.
 • Moderator Anna Olin Kardell, DN

Alla vill ha en vård i världsklass - men hur skapar vi hållbara finansiella system för framtidens vård?

Tisdag kl 15-16:30
Clarion Hotel Wisby, Vinterträdgården

För att kunna erbjuda framtidens patienter i Sverige en vård i världsklass behöver vården finansieras på ett hållbart sätt. Är Sverige redo för att komplettera den reaktiva och akuta vården med förebyggande? Vad är det som hindrar hälso- och sjukvården från att skapa värde och fördela sina risker till fler aktörer? Hur kan vi använda den kunskap och erfarenhet som redan finns inom hållbara investeringar i hälso- och sjukvården i dag. Vi bjuder in nyckelpersoner som belyser frågan ur olika perspektiv och diskuterar hur de kan bidra till hållbara finansieringslösningar för en vård i världsklass. Ingen anmälan krävs men de första 110 får fruktspett och fika.

 • Niklas Huss, Digitaliseringsexpert, Sas Institute, Hur kan IT-system i vården bidra?
 • Lars Blomfeldt, Finansieringsexpert, Ernst &Young, Hur kan nya typer av finansiella lösningar bidra?
 • Frida Korneliusson, VD, Internfinans, Stockholms läns landsting, Hur fungerar finansiering av vårdinvesteringar i praktiken och hur kan landstingen bidra?
 • Sofia Wallström, Generaldirektör ,TLV, Hur kan myndigheter bidra?
 • Olle Larkö, Dekanus, Sahlgrenska Akademin Hur kan akademin bidra?
 • Moderator: Sharon Jåma

 

Brown Bag Lunch: Hur möter och mäter vi framtidens patienter?

Onsdag kl 11:20-13:00
Clarion Hotel Wisby, Vinteträdgården

Vi tror att utmaningarna i framtidens hälso- och sjukvård bäst möts i skärningspunkten mellan två kunskapsintensiva och livsnödvändiga branscher; Hälsa och IT. Hur kommer digitaliseringen påverka vården? Lyssna på Göran Stiernstedt, tidigare vårdutredare berätta om sin syn på primärvårdens utveckling framöver. Hör också Dagny Carlsson, 104-årig bloggerska om hur vården sett ut de senaste 100 åren. Ingen anmälan krävs men de första 110 bjuds på lunch.

 • Göran Stiernstedt, Senior Advisor Rud Pedersen Public Affairs, Hur ska primärvården se ut om fem år?
 • Dagny Carlsson, 104-årig bloggerska, Hur har den sett ut de senaste 100 åren?

Debatt & mingel: Hur kommer den vårdpolitiska hösten 2016 att se ut om man får döma av Almedalen 2016?

Vilka diskussioner under veckan kommer att fortsätta under hösten 2016? Och vart kommer de att leda? Vi tar pulsen på och analyserar aktuella vårdfrågor ur patientens, vårdens och vårdpolitikernas perspektiv. Om du, som många andra, inte har möjlighet att vara på alla seminarier, kom till vårt ”snackismingel” och lämna Almedalen som om du hade varit med på allt. Anmäl dig till Magnus Lejelöv.

 • Patrik Sundström, Programansvarig för e-hälsa,Sveriges kommuner och landsting
 • Jonas Andersson (L), Regionråd, Västra Götalandsregionen
 • Anders Lönnberg (S), Nationell Life science samordnare
 • Darja Isaksson, Strateg, Ziggy Creative Colony/ Regeringens innovationsråd
 • Moderator: Frida Boisen


Copyright © 2019 MSD Sverige AB