MSD i Almedalen 2013

MSD uppmärksammar i samarbete med olika organisationer fem angelägna områden under årets Almedalsvecka.
Aktiviteterna är helt fristående från varandra men har det gemensamt att de belyser viktiga frågor som kan bidra till förbättrad vård och bättre livsvillkor för många människor i Sverige.

Inbjudningar

Innovation

Hur kan Sverige främja framgångsrika kluster inom medicinsk forskning - kan vi lära av USA?
Tisdagen den 2 juli, kl 14:00-15:30
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Spegelsalen

Vad kan vi lära oss från ett av de mest framgångsrika områdena i världen - Boston? Hur kan vi skapa en miljö där företag vill investera? Vad kan politikerna göra för att öka Sveriges attraktionskraft?

MSD i samarbete med AmCham och
Stockholm Science City

Inbjudan Innovation (PDF-document, 218 kB)

Diabetes

Diabetesvårdens lotteri - varför inte vinst varje gång?
Onsdagen den 3 juli, kl 10:00-12:00
Burmeister, Strandgatan 9, Dagens Medicins Vårdtorg

En diskussion om hur vi återtar initiativet i arbetet för att förbättra hälsan hos diabetespatienterna och göra diabetesvården mer jämlik.

MSD i samarbete med Diabetesförbundet, SFSD (Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård) , SFD (Svensk förening för diabetologi) och Dagens Medicin

Inbjudan Diabetes (PDF-document, 493 kB)

Osteoporos

70 000 onödiga frakturer varje år - Vem bryr sig?
Onsdagen den 3 juli, kl 15:00-16:30
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Erlanderska rummet

Onödiga frakturer leder till ett stort personligt lidande, men det är lika mycket ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Kostnaden uppgår till 5 miljarder årligen. Vad krävs för att uppmärksamma patienter med benskörhet?

MSD i samarbete med Svenska Osteoporossällskapet

Inbjudan Osteoporos (PDF-document, 277 kB)

#debattmingel

Vad kommer att prägla den vårdpolitiska agendan hösten 2013?
Onsdagen den 3 juli, kl 16:30-18:45
Clarion Hotel Wisby, Vinterträdgården

Om du, som många andra, inte har möjlighet att vara på ALLA seminarier, kom till vårt "snackismingel" och lämna Almedalen som om du hade varit med på allt. Vi tar pulsen på och analyserar aktuella vårdfrågor ur patientens, vårdens, vårdpolitikerns och apotekens perspektiv.

Inbjudan Debatt & Mingel (PDF-document, 218 kB)

Riktlinjer

Den svenska ryggplågan - mår patienterna bättre av nya nationella riktlinjer?
Torsdagen den 4 juli, kl 10:30-12:00
Burmeister, Strandgatan 9, Dagens Medicins Vårdtorg

Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar ställer krav på stora förändringar i vård och behandling. Det gäller särskilt patienter med kronisk inflammatorisk ryggsjukdom. Tidig diagnos och behandling får hög prioritet i de nya riktlinjerna. Följ vår debatt om vad resultatet har blivit så här långt.

MSD i samarbete med Reumatikerförbundet och
Dagens Medicin

Inbjudan Riktlinjer (PDF-document, 323 kB)Copyright © 2019 MSD Sverige AB