MSD i Almedalen 2012

Filmer från seminarier i Almedalen

Under Almedalsveckan 2012 arrangerade MSD i samarbete med Mag-och tarmförbundet ett seminarium med titeln Syns du inte finns du inte – IBD den bortglömda folksjukdomen. Se en sammanfattning av seminariet här (12 min 33 s)

Medverkande:
Annika Dopping,moderator, TV-producent
Karin Jonsson, ordförande, Mag- och tarmförbundet
Linn Mandahl Skepp, affärsområdeschef, MSD
Margareta B Kjellin (M), riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet
Andreas Carlson (KD), riksdagsledamot och ledamot i arbetsmarknadsutskottet
Joakim Ramsberg, hälsoekonom, myndigheten för vårdanalys
Vivianne Macdisi (S), landstingsråd, Landstinget i Uppsala län
Helene Öberg (MP), ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden Stockholms läns landsting, sammankallande partistyrelsen
Stefan Lindgren, professor i medicin Lunds Universitet, överläkare i gastroenterologi vid SUS, Malmö
Susanna Jäghult, ordförande FSGS, Föreningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi i Sverige, leg sjuksköterska, Med Dr.

 
 


Copyright © 2019 MSD Sverige AB