MSD i världen

MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som har sin bas i New Jersey, USA och dotterbolag i fler än 140 länder. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck.
Företaget har en stark portfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel. 2009 gick MSD samman med sin tidigare samarbetspartner Schering-Plough och bildade det näst största läkemedelsföretaget i världen, för närvarande med cirka 76 000 anställda. Koncernens VD Ken Frazier tillträdde 2011.