Öppen redovisning av ersättningar till vården

I början av juni offentliggör MSD och andra företag i vår bransch information om ersättningar som gått ut till hälso- och sjukvården under 2017. Det är ett frivilligt initiativ som branschen tagit tillsammans för att öka förståelsen för och transparensen i de livsviktiga samarbeten vi har med vård och akademi.

 

Transparenta samarbeten mellan industri, akademi och vård är en viktig och positiv del av att möta framtidens vårdutmaningar.

Hälso- och sjukvårdspersonal och akademi bidrar med värdefull expertkunskap och sin erfarenhet som kliniker till läkemedelsföretagen. Den kunskapen gör att läkemedelsföretagen kan utveckla bättre behandlingar för patienter. Läkemedelsföretagen i sin tur bidrar med sin expertis om komplexa behandlingar som gör att läkare kan ge bättre behandling till patienter.

På så sätt leder samarbete mellan industri, akademi och vård till bättre vård för patienter i Sverige.

Se EFPIA: s film om samarbete mellan industri, akademi och vård (4:10 min på engelska)

En etisk uppförandekod för ökad transparens

EFPIA, den europeiska paraplyorganisationen för läkemedelsindustrin, antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att ersättningar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård görs publika.

Uppförandekoden har kommit till mot bakgrund av de ökande förväntningarna från omvärlden att samspelet mellan företag och samhälle är transparent. I Europa sker redan liknande rapportering i länder som Danmark, Frankrike, Portugal, Slovakien, Nederländerna och Storbritannien. Utanför Europa även i t.ex. Japan och USA.

De överlägset största ersättningarna utgår till genomförandet av kliniska prövningar, men beloppen avser även expertråd och föreläsningar samt eventuella resor och logi kopplade till dessa, sponsring av vetenskapliga möten samt donationer. De senare är aktiviteter som regleras i en överenskommelse mellan Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och Sveriges Kommuner och Landsting.

MSD välkomnar denna nya praxis som underlättar transparensen kring dessa viktiga samarbeten.

Hela branschens värdeöverföringar på ett ställe

LIF:s databas för branschens värdeöverföringar till hälso- och sjukvården

MSDs överföringar till hälso- och sjukvården

Såhär gick MSD tillväga med rapporteringen

Metoddokumentet på svenska

Metoddokumentet på engelska

 Mer Information om uppförandekoden

Se EFPIA: s film om uppförandekoden (2:40 min på engelska)

Läs uppförandekoden



Copyright © 2019 MSD Sverige AB