Brown bag lunch på MSD

Vi tror att utmaningarna i framtidens hälso- och sjukvård bäst möts i dialog och samverkan mellan hälso- och sjukvård, forskning och industri. Kom på våra Brown bag luncher och diskutera aktuella ämnen i skärningen mellan hälsa, IT och vård. Vi bjuder på lunchen, tillsammans tar vi fram konkreta idéer!

31 januari Sveriges eliminering av hepatit C 

7 december Brown Bag lunch Talks tema Framtidens vård

24 november Brown bag Lunch talks tema Blockchain

12 oktober Stora hot, den lilla människan och vacciner som lösning

2maj Brown Bag Lunch Talks tema Alzheimer

27 april Brown bag lunch talks tema Camcerfondsrapporten

23 mars Diabetesprocessen Diacert, digitala lösningar och kopplingen till patientens mobil-app

30 januari Patientcentrerad vård - vägen framåt enligt många men vad menar vi?

 

Brown bag luncher 2016

17 oktober Dr. Pepper vs. Dr. Al-Saaid - är robotar lösningen på vårdens utmaningar i framtiden?

6 juli Hur ska vi möta och mäta framtidens patienter? 

12 maj Genforskningens möjligheter - vill vi veta allt vi kan ta reda på?

17 mars Telia Healthcare och Swedeheart – vems information blir kunskap imorgon?

Brown bag luncher 2015

25 november Watson och InfCare - hur kan de hjälpa patienten?

1 oktober Apple research kit - nyckeln till framtidens kliniska prövningar?

10 juni Brown-bag: Big data - om eller för patientenCopyright © 2019 MSD Sverige AB