Båda är värda skydd mot HPV-relaterad cancer och sjukdom

Idag får flickor skydd genom det allmänna vaccinationsprogrammet. Men HPV-relaterad cancer kan drabba alla.

Enligt folkhälsomyndigheten kommer fyra av fem svenskar  någon gång att utsättas för HPV-virus, den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i världen. Viruset ligger bakom fler än 1 000 fall av canceri Sverige per år i livmoderhals, vulva, vagina, anus, penis och svalg. Dessutom orsakar HPV fler än 60 000 fall av cellförändringar per år i Sverige - ungefär 11 000 av dessa cellförändringar är mer allvarliga och kan behöva kirurgisk behandling. HPV orsakar även kondylom.

Sverige har möjlighet att förebygga HPV-relaterad cancer och sjukdom också hos pojkar genom att införa ett brett och jämställt skydd mot HPV-virus. 

Folkhälsomyndigheten har i början av oktober rekommenderat regeringen att inkludera HPV-vaccination för pojkar i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Hur länge dröjer regeringens beslut?

4 saker du som förälder behöver veta om HPV

 Lär dig mer om HPV

1177 Vårdguiden 

Infografik om HPV Copyright © 2019 MSD Sverige AB