Vacciner

Forskning och utveckling
Inom en mängd innovationsområden har forskningen hjälpt oss att hitta lösningar för att klara stora utmaningar i tillvaron. Bland dessa är hälsoområdet kanske det viktigaste.

Genom århundraden har forskning hjälpt oss att förstå hur kroppens immunsystem fungerar vilket har lett till utveckling av viktiga förebyggande hälsoinsatser, så som vacciner.

I dag kan vi med hjälp av vacciner förhindra många allvarliga sjukdomar som människor tidigare fick utstå  och hade anledning att frukta. Några viktiga exempel på sådana sjukdomar är rabies, smittkoppor, poliooch mässling.

Genom fortsatt vetenskaplig forskning kommer vi att kunna förhindra fler allvarliga och svårbehandlade sjukdomar i framtiden.

Vacciner som förebyggande vård
I stället för att behandla dem som blir sjuka vill man med vacciner förhindra sjukdom genom att stimulera kroppens eget immunsystem. Den strategin visar i allt högre grad vägen för morgondagens biomedicinska forskning.

Vacciner ligger väl i linje med dagens inriktning mot mer förebyggande vårdinsatser och målinriktad medicinsk behandling. Den strategin är dessutom väl anpassad till nutida trender inom samhällsliv och politik där tonvikt ligger på förebyggande hälsoarbete.

Förutom för att förebygga infektionssjukdomar använder forskarna vaccinteknik för att försöka hitta förebyggande behandlingar i vissa målpopulationer. En dag kanske det går att stimulera immunsystemet för att motverka, eller till och med stoppa, spridningen av mutationer som ger upphov till exempelvis cancer eller Alzhemiers sjukdom.

Läkemedelsindustrins investeringar på över två miljarder US-dollar årligen i forskning och utveckling av vacciner, och de över 150 pågående vaccinprojekten som pågår världen över, skapar förutsättningar för en ljus framtid vad gäller hälsoförebyggande användning av vacciner.Copyright © 2019 MSD Sverige AB