Pipeline

MSD har en av läkemedelsbranschens bredaste forskningsprofiler, vilken omfattar hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och endokrinologi, neurologi och oftalmologi, onkologi, infektionssjukdomar, andningssjukdomar och immunologi, kvinnohälsa samt vacciner.

På vårt huvudkontors webbplats kan du se inom vilka behandlingsområden vi forskar och utvecklar läkemedel kring för närvarande.Copyright © 2019 MSD Sverige AB