Licensiering

Genom att kombinera resurser och kompetens med våra partners kan vi få en effektivare utveckling och kommersialisering av nya produkter och tjänster, som medför bättre hälsa och livskvalitet för många människor.

Samarbeten har länge varit en integrerad och viktig del av MSDs långsiktiga affärs- och forskningsstrategi. Vi söker därför aktivt partners – exempelvis forskare, biotechföretag och akademiska institutioner - som har innovationskraften, kunskapen, metoderna och engagemanget att bidra till en gemensam vision – att ta fram de bästa läkemedlen till patienter i alla länder.

Kontakta oss gärna om du vill diskutera möjligheterna till ett samarbete.

Mer information om licensiering finns på vår Corporate Headquarters Site.Copyright © 2019 MSD Sverige AB