Forskning

MSD arbetar för att förbättra människors hälsa genom att utveckla läkemedel som behandlar och förebygger sjukdom. Genom att fokusera på sjukdomar som drabbar många och där behandlingen idag är otillräcklig kommer våra forskningsinsatser till störst nytta. MSD är av tradition ett mycket forskningsintensivt företag och har genom åren tillsammans med läkare och andra specialister genomfört många viktiga kliniska studier. Resultaten från dessa har gett viktig information om olika sjukdomar och om hur de kan behandlas
effektivare med hjälp av läkemedel.

Under 2012 investerade MSD 8,2 miljarder USD – motsvarande cirka 53 miljarder kronor – i forskning och utveckling globalt.

Genom att integrera grundforskning i alla steg från molekyl till läkemedel bidrar MSDs forskning till kunskap i ett brett perspektiv. Vi samarbetar med ett flertal större och mindre bolag och akademiska institutioner för att på bästa sätt få fram nya innovativa behandlingar för att förbättrar människors hälsa.

Sverige står för en betydande del av MSDs kliniska forskning. Vi har cirka 40 pågående studier på 200 kliniker med totalt 5000 patienter. Kliniska prövningar är ett viktigt område för MSD i Sverige – av alla studier som rapporterades av företag anslutna till branschorganisationen LIF under 2011 svarade MSD för 28 procent av patienterna.

Kontakt:
Katrin Moeschlin, Forskningsdirektör

Läs mer om pågående studier : http://www.clinicaltrials.govCopyright MSD Sverige AB